PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes UAB Energetikos projektai (toliau – Bendrovė), rimtai rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu (asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kuri yra susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti gyvu žmogumi, kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, elgsena interneto svetainėje ir pan.). Žemiau pateikiamas privatumo pranešimas yra skirtas visiems asmenims, kurie susisiekia, dirba, siekia kandidatuoti ar kitaip bendradarbiauja su Bendrove, naudojasi Bendrovės paslaugomis ar kokiu kitokiu būdu pateikia savo asmens duomenis Bendrovei.

Šis privatumo pranešimas yra sukurtas remiantis galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis, kaip Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, valstybinės Duomenų Apsaugos Inspekcijos (toliau – VDAI) gairės. Privatumo pranešimu siekiama nurodyti duomenų subjektų teisias, pareigas, taip pat kitą informaciją, kuri privaloma pateikti pagal BDAR.

DUOMENU VALDYTOJAS

UAB Energetikos projektai, juridinio asmens kodas 300583958, buveinė Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, Kaunas, LT-49165, yra šiame privatumo pranešime nurodomų asmens duomenų duomenų valdytojas (sąvoka pagal BDAR).

DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTAI

Asmens duomenų apsaugos klausimais galite susisiekti su Bndrove el. paštu info@unimeda.lt

KAIP GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS

Mes tvarkome Asmens duomenis, kai naudojatės įvairiomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis:

 • Duomenis pateikiate Jūs patys, pavyzdžiui, siekiant įsidarbinti, naršant interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, užklausiant el. paštu.
 • Duomenis pateikia įmonė/bendrovė, kurioje dirbate ar kuriai kitaip priklausote ir kuri turi sutartinių ar juridinių santykių su Bendrove.
 • Duomenys generuojami, kai naudojatės mūsų paslaugomis/prekėmis, pirkdami ar naudodamiesi jomis nemokamai.
 • Duomenis gauname iš kitų šaltinių, kurie juos perduoda mums vykdydami valdžios institucijų nurodymus ir pan.
 • Kai Bendrovė užklausia jų teisėto intereso pagrindu iš (pvz.; Sodra, kredito reitingo bendrovės, viešieji registrai ir kt.).

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS

Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:

 • Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas.
 • Tikslo apribojimo principas.
 • Duomenų kiekio mažinimo principas.
 • Tikslumo principas
 • Saugojimo trukmės apribojimo principas.
 • Vientisumo ir konfidencialumo principas.

Bendrovė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad galėtų užtikrinti atskaitomybės principe užtikrintą pareigą.

KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, ėmėmės organizacinių ir techninių priemonių, kurios yra skirtos tinkamai reglamentuoti ir tvarkyti Jūsų duomenis.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, vykdydama savo veiklą ir teikdama paslaugas tvarko Jūsų asmens duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, įmonės, pavadinimas, el.paštas, adresas, užsakymų informacija, sudarytos sutarties informacija, sąskaitų duomenys.

Tvarkome ir naudojame Jūsų laisva valia pateiktus asmens duomenis, siekdami palaikyti santykius su klientais, taip pat vykdydami užsakymą. Prireikus reikiami duomenys perduodami paslaugų teikėjui. Neprekiaujame Jūsų duomenimis ir kitaip neperleidžiame jų tretiesiems asmenims

APIE SLAPUKUS

Daugumoje interneto svetainių yra naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą. Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

NAUDOJAMI SLAPUKAI IR SLAPUKŲ VALDYMAS

Slapuko pavadinimas                 Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
lang Slapukas kalbos nustatymui. Sesijos metu

 

Jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Informaciją, kaip tai padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

 

Jeigu naudojate mobilųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.

„Firefox“

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

„Chrome“

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

„Internet Explorer 8–11“

http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies

Šios taisyklės gali būti keičiamos, laikantis slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų.

KOKIAS TEISES IR PAREIGAS JŪS TURIT

 • Teisę būti skaidriai informuotiems, taip pat, kokias teises turite. Tai atliekama šiuo privatumo pranešimu. 
 • Teisę būti informuoti apie tvarkomus Jūsų duomenis, taip pat susipažinti, kokius konkrečiai Jūsų duomenis tvarkome. Paprašyti savo duomenų kopijos galite kreipdamiesi į Bendrovę. 
 • Teisę ištaisyti, ištrinti duomenis. Jei pastebėjote, kad duomenys nepilni, netikslūs – galite kreiptis į Bendrovę ir mes išnagrinėsime Jūsų atvejį. Taip pat galite paprašyti pašalinti Jūsų duomenis. Šį veiksmą galėsime atlikti, jei nebus kitų teisės aktų, kurie įpareigoja duomenis saugoti. 
 • Turite teisę paprašyti apriboti duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, kol išsiaiškinsime netikslumus. 
 • Turite teisę paprašyti perkelti duomenis. 
 • Turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytumėme Jūsų duomenis, taip pat bet kada atšaukti duotus sutikimus. 
 • Turite teisę nesutikti su automatiniu sprendimų priėmimu, tame tarpe profiliavimas, kurie Jums turi ženklias pasekmes. Šiuo metu Bendrovė netaiko tokio sprendimų priėmimo

Atkreipiame dėmesį, kad norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę, todėl turėsite pateikti duomenis apie save.

Jei užklausos apimtis bus didelė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą.

Bendrovei veikiant kaip duomenų tvarkytojui, veikiame pagal duomenų valdytojo nurodymus ir duomenų tvarkymo susitarimo nuostatas.

Jūs esate atsakingi, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

KAM IR KADA GALIME PERDUOTI JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis galime perduoti, kai:

 • Jūs išreiškėte sutikimą perdavimui;
 • tai turime daryti įstatymų numatyta tvarka, kai to reikalauja valdžios / teisėsaugos institucija / ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija, teismas ar jų atstovai, įtarus nusikalstamą veiką, kilus ginčui, pvz., VMI, Registrų centras, FNTT, Policija, Ginčų komisija, kriminalinės žvalgybos institucijos, kt.
 • pasitelkiame duomenų tvarkytoją tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms: 
  • audito bendrovėms;
  • veiklos, saugumo, procesų ir kt. konsultantams;
  • teisines ir skolų išieškojimo / perėmimo pirkimo paslaugas teikiantiems subjektams, centrinei hipotekos įstaigai;
  • bankams, kredito unijoms ir kitoms finansines paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • draudimo bendrovės;
  • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • archyvavimo paslaugų subjektams;
  • buhalterinių paslaugų subjektams;
  • ryšių paslaugų subjektams;
  • fizinės apsaugos paslaugas teikiantiems subjektams;
  • bendrovės verslą ar jo dalį parduodant, reorganizuojant ar kitaip pertvarkant – suinteresuotoms šalims;
  • kt.

Visi Jūsų duomenys tvarkomi Europos Ekonominės Bendrijos ribose, neperduodami į trečiąsias šalis. Esant poreikiui perduoti į kitas šalis, galime remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami kiti tinkamą duomenų apsaugą užtikrinantys mechanizmai, pvz., standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.

INFORMACIJOS APSAUGA

Bendrovės tinklapiuose paskelbta informacija, jos kopijavimas, atgaminimas, nuorodos į ją leidžiamos tik su raštišku Bendrovės leidimu. Jį galima gauti kreipiantis į info@enpro.lt . Šis leidimas nereiškia autorinių ar turtinių teisių į medžiagą perdavimo

KUR IR KAIP GALITE KREIPTIS

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis Jums patogiu būdu:

 • paštu: info@enpro.lt
 • Paštu adresu Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, Kaunas, LT-49165
 • Atvykę į mūsų buveinę adresu Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, Kaunas, LT-49165

Visada stengsimės surasti abiem pusėms tinkamą sprendimą, tačiau jei vis dėlto mūsų veiksmai ar neveikimas kelia Jums klausimų, visada galite kreiptis į Valstybinę Duomenų Apsaugos Inspekciją (smulkesnė informacija adresu https://vdai.lrv.lt).